אשכול גנים – בבלי תל אביב

אשכול גנים הכולל 5 כיתות גן, חדרי ספח, חללי למידה ומרכז טיפולי בקומה נפרדת

בשטח של 2,100 מ”ר בשכונת בבלי בת”א.
בניה חסכונית לגובה.

נבנה עבור חב’ עזרה ובצרון,

עיריית ת”א.