שכונת מגורים באריאל

הכנת תכנית בינוי כללית בעבור שכונת מגורים הכוללת 250 יח”ד.  תכניות איחוד וחלוקה, הכנת תכניות פיתוח לכל המתחם כולל תכניות חפירה ומילוי, תכנון 7 טיפוסי בתים המותאמים  לתוואי השטח המורכב.

לאתר פרויקט “ניצני אריאל”