מתחם ספורט זיסמן

הצעה לתכנון מתחם הספורט הסמוך לאולם זיסמן.
התכנון כולל תכנית סביבה של מבני השירות , בית קפה , מגרשי קט רגל בסמוך למבנה אולם זיסמן (ששיפוצו גם נעשה בתכנון המשרד) ושילוב של המתחם כמשלים לאצטדיון וינטר הסמוך.
בתכנון 2 מגרשי דשא סינטטי למשחק קט רגל בצמוד למגרש קט-רגל קיים ואולם הכדורסל.

מבנה התמך מותאמים לצרכים ולסטנדרטים המקובלים במתחמי ספורט חדישים וכוללים תפעול ותחזוקה, לוקרים, שטחי אחסון לציוד ספורט, מתחמי ישיבה חיצוניים, ומבנה שירותים לטובת הציבור הרחב.