משטרת אריאל

 מבנה משטרת ישראל בשטח של כ- 7000 מ”ר. תכנון יעודי ע”פ פרוגראמה מוקפדת מאוד של המשתמש . מבנה מדורג של 5 קומות משולב בטופוגרפיה משופעת מאוד האופיינית לעיר אריאל.