אצטדיון רמלה

תכנון של מתחם אצטדיון כדורגל , העיר רמלה.