מגרש כדורגל ג’ואריש

תכנון מתחם מגרש הכדורגל ג’ואריש ברמלה