אדריכלי פרטים אדריכלים מלווים מקרוב את התקדמות העבודות בבית ליסין